Az emlékév

2015-ben egy egész éves programsorozattal ünnepeljük az Antall-kormány megalakulásának 25 éves jubileumát.

Az Antall József Tudásközpont szeretne méltóképpen megemlékezni az Antall-kormány hivatalba lépésének 25. évfordulójáról, ezért a 2015-ös évben egy egész esztendőt felölelő programsorozatot kívánunk megvalósítani.

Az Antall 25 programsorozat nyitóeseménye egyben a Variációk Európára elnevezésű négyrészes konferenciasorozat első állomása is. A szimpózium 2015. március 31-én kerül megrendezésre Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A „Gondolatok Európáról – Az Alapító Atyák öröksége napjaink Európájában” című szimpózium életre hívásával kívánunk emléket állítani azoknak az ikonikus politikusoknak és gondolkodóknak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai integráció megteremtésében. Mindemellett az esemény alkalmával kerül sor Antall József mellszobrának ünnepélyes felavatására is a néhai miniszterelnök nevét viselő épületszárnyban.

A Variációk Európára konferenciasorozat részeként az Antall József Tudásközpont a párizsi Magyar Nagykövetséggel, a Notre-Europe – Jacques Delors Intézettel, valamint a francia Nemzetgyűlés Francia-Magyar Baráti Tagozatával együttműködésben „25 évvel Európa újraegyesítése után - magyar, francia és európai nézőpontok” című kerekasztal-beszélgetéssel emlékezik meg Párizsban, a Nemzetgyűlés épületében az Antall-kormány megválasztásának 25. évfordulójáról. A kerekasztal-beszélgetés középpontjában Antall József külpolitikájának és diplomáciai tevékenységének jelentősége áll, de a résztvevők mindemellett megvitatják a kelet-közép-európai országok demokratikus átalakulását és az elmúlt 25 év sikereit és nehézségeit is. Az eseményt megelőzően kívánjuk megkoszorúzni Antall József és id. Antall József párizsi emléktábláját.

A Variációk Európára konferenciasorozat harmadik rendezvényeként valósul meg Brüsszelben nagyszabású nemzetközi konferenciánk 2015. május 12-én, „Az Európai Unió és a kelet-közép-európai régió kilátásai a 21. század kihívásainak tükrében” címmel. A szimpózium azon területekre fókuszál, ahol az EU vezető szerepet tölthet be az elkövetkező években, illetve ahol alapvető érdeke a további fejlesztés: a kül- és biztonságpolitika, az energiaellátás biztonsága, valamint a klímapolitika területein. A konferencia keretében meghatározó európai tudásközpontok szakértői, nemzetközi és európai intézmények vezetői, valamint kelet- és közép-európai döntéshozók elemzik a jelenlegi uniós szabályozások hatékonyságát ezeken a területeken, illetve megvitatják a legcélravezetőbb jövőbeli stratégiákat, egyaránt bemutatva egy összeurópai, egy globális és egy kelet-közép-európai nézőpontot az adott témákról.

A Tudásközpont Budapesten is szeretne méltóképpen megemlékezni az Antall-kormány megalakulásáról, ezért 2015. május 21-én a Magyar Tudományos Akadémián „Az Antall-kormány intézkedései az elmúlt 25 év távlatából” című kerekasztal-beszélgetés keretében idézzük fel a huszonöt évvel ezelőtti történelmi jelentőségű eseményt. A kerekasztal-beszélgetés során az Antall-kormány egy-egy tagja és a rendszerváltoztatás kiemelkedő személyiségei veszik górcső alá a kormány megalakulásának körülményeit és különböző intézkedéseit. A beszélgetést követően kerül sor az Antall-díj átadására, melyet azon személyeknek ítél oda az Antall József Tudásközpont, akik munkájukkal eredményesen szolgálták, és jelenleg is szolgálják a nemzet felemelkedésének ügyét.

A Tudásközpontban kiemelt szerepet kap a tudományos igényű művek közreadása, ennek keretében Antall József válogatott beszédeit tartalmazó kötet kiadásával kívánunk tisztelegni a néhai miniszterelnök emléke, valamint a huszonöt évvel ezelőtti kormányalakítás előtt. Az AJTK Könyvműhely gondozásában jelenik meg 2015 májusában Antall József Modell és valóság című művének jubileumi díszkiadása, valamint válogatott beszédeinek angol nyelvű kiadása.

Antall Józsefről és kormányáról számos könyv és publikáció látott már napvilágot, azonban a 25. évforduló remek lehetőséget ad arra, hogy egy átfogó monográfia készüljön a néhai miniszterelnökről Ennek keretében a Tudásközpont pályázatot hirdet meg doktorandusz hallgatóknak egy tanulmány elkészítésére, melyben kellő alapossággal értékelik az 1990 és 1994 közötti időszakot, illetve Antall József politikai pályafutását és munkásságát.

Az ősz folyamán meghirdetésre kerülő plakátverseny során arra szeretnénk ösztönözni a kreatív pályázókat, hogy gondolják végig, mit is jelent számukra az újraegyesített, határok nélküli Európa, melynek a huszonöt évvel ezelőtti antalli külpolitikai irányváltásnak köszönhetően hazánk is szerves részévé vált. A legjobb pályaművek 2015 decemberében kerülnek kiállításra, melynek nyitónapján ünnepélyes keretek között adjuk át a pályázaton legjobbnak ítélt plakátok készítőinek járó díjakat.

A Tudásközpont tevékenysége során mindig is kiemelt jelentőségűnek tartotta a fiatalok szakmai fejlődésének elősegítését. Ezt hivatott szolgálni az az egyetemistáknak kiírt többfordulós verseny, melynek során a hallgatók egyfelől történelmi ismereteikről adhatnak számot, másik oldalról fejleszthetik retorikai képességeiket.

A Variációk Európára konferenciasorozat záróakkordja lesz az az októberi budapesti konferencia, melynek keretében felidézzük a német újraegyesítés jelentőségét, Magyarország szerepét a folyamatban, illetve az események hatását az európai integráció fejlődésére, különös tekintettel a kelet-közép-európai országokra.

Nem csupán írott műben, hanem audiovizuális módon is emléket kívánunk állítani Antall Józsefnek. A portréfilm megalkotásához egyfelől archív felvételeket fogunk felhasználni, másik oldalról pedig "oral history" interjúk segítségével szeretnénk megfesteni a néhai miniszterelnök portréját, amelynek köszönhetően nemcsak a politikai pályafutásáról, hanem Antall személyiségéről és eszmeiségéről is hiteles képet kaphatunk. A film bemutatójára 2015 decemberében kerül sor, mely egyben az Antall 25 rendezvénysorozat ünnepélyes lezárását is jelenti.

Az Antall 25 programsorozat szervezői

Muraközi Dóra

projekt koordinátor
Antall 25
murakozi.dora@ajtk.hu

Antall-Horváth Veronika

projektvezető
Antall-kerekasztal
horvath.veronika@ajtk.hu

Gelencsér Ágnes

projektvezető
Varációk Európára
gelencser.agnes@ajtk.hu

Gorácz Anikó

projektvezető
Antall-videóportré
goracz.aniko@ajtk.hu